Иргэний

Таны хувьд байх естой авчирсан харьяаллын хаана талтай хаяг

Та авчрах үйлдэл нь төрийн эсрэг, та авчрах естой арга хэмжээ та хаана амьдардаг. Та ашиглах хэрэгтэй, шүүх өөрөө minretssag, хэрэв та үүсгэх хүсэж байна, эсвэл үйл явц нь иргэний хэрэг.

Зааврыг харж, богино кино, дамжуулан та нарыг удирдах болно. Онцгой тохиолдолд, иргэн байж болно чөлөөлж ашиглан minretssag, хэрэв тэд байхгүй дижитал ур чадвар, онцгой бэрхшээлтэй. Аль болох чөлөөлөх тодорхойлно, шүүх хаана тохиолдолд хамаарагдана. Шүүх болно суурь, түүний талаар шийдвэр гаргах эсэх нь иргэн бол чөлөөлөгдөнө хүлээн авч дижитал post from the public. Харж удирдамж-аас чөлөөлсөн дижитал дараах үед borger Та холбоо барих естой шүүх хэрэв та итгэж байгаа бол та шалгуурыг хангасан байх чөлөөлж, үүрэг ашиглах өөрөө үйлчилгээний шийдэл minretssag.